Advertisement
Focus Mode
  • left right Mozgás balra és jobbra up down Az ágyú szögének változtatása space A fehér kör mutatja, melyik ágyú aktív

Lődd meg az ellenség csónakjait, és süllyeszd őket a tenger fenekére.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x