Advertisement

  • move mouse Flytta
  • left mouse button Skjut

There are 3 awards in Canary. View All Awards

  • Canary Bronze
  • Canary Silver
  • Canary Gold

Använd din laser för att skjuta loss stenar och ta dig igenom den farliga gruvan!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer