Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Flytta
  • left mouse button Skjut

Använd din laser för att skjuta loss stenar och ta dig igenom den farliga gruvan!

There are 3 awards in Canary.

  • Canary Gold
  • Canary Silver
  • Canary Bronze
View All Awards
x
x