Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Mută
  • left mouse button Trage

Foloseşte-te de laser şi taie rocile pentru a-ţi face drum prin peştera periculoasă!

There are 3 awards in Canary.

  • Canary Gold
  • Canary Silver
  • Canary Bronze
View All Awards
x
x