Ad
Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Ruch
  • left mouse button Strzał

Włącz swój laser i przecinając skały znajdź drogę przez ryzykowną jaskinię!

There are 3 awards in Canary.

  • Canary Gold
  • Canary Silver
  • Canary Bronze
View All Awards
x
x