Advertisement
Focus Mode
  • up down Jazda

Zabieraj pasażerów i jedź zgodnie ze strzałkami do miejsca przeznaczenia. Pokonuj drogę jak najszybciej, aby dostawać jak najwyższe napiwki!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x