Propaganda
Focus Mode
  • move mouse Mirar left mouse button Atirar move mouse Mover para baixo (agachar)

Faça com que Bush e Condoleezza deixem a Casa Branca vivos!

Copie e Cole este código no seu blog/website

More Webmaster Games
x
x