Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • left mouse button Skjut
  • space Byt vapen (endast Bush)

Rädda London från terroristerna som har som mål att förstöra demokratin.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x