Advertisement

  • arrows Flytta
  • left mouse button Skjut
  • space Byt vapen (endast Bush)

Rädda London från terroristerna som har som mål att förstöra demokratin.

Add Bush Royal Rampage to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer