Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch left mouse button Strzał space Zmiana broni (tylko Bush)

Uratuj Londyn przed terorystami dążącymi do zniszczenia demokracji.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x