Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Tryck på knapparna för att utföra träningsövningarna.

Hjälp presidenten Bush att komma i form och redo för den bästa dagen i hans liv.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x