Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Håll ner för att byta plats på de färgade bollarna.
  • space För att samla in.

Bunta ihop bollarna och samla poäng.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x