Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ţine apăsat pentru a schimba bilele colorate. space Pentru a colecta.

Strânge laolaltă bilele şi colectează punctele.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x