Advertisement
Focus Mode
  • right Lewo left Prawo up Skok

Czy potrafisz doprowadzić chrząszcza bezpiecznie do domu i uchronić go przed zjedzeniem?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x