Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button = A vásárlók kiszolgálása

Gondoskodj a vásárlók elégedettségéről, és szolgáld ki őket minél hamarabb!

x
x