Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • down Morfa med blått block
  • up Separera från blått block

Blym har teleporterats till en okänd värld där han måste ge sig ut på ett äventyr för att hitta tillbaka hem. Det blir ingen lätt uppgift! Använd dina sinnen och Blyms morfningsförmågor för att ta er förbi alla hinder. Sammanfoga Blym med de blå blocken för att nå teleportören i slutet av nivån.

Spela nu och morfa på för att hjälpa Blym hem!

There are 3 awards in BLYM.

  • Blym Bronze Award
  • Blym Silver Award
  • Blym Gold Award
View All Awards
x
x