Advertisement

  • arrows Flytta
  • down Morfa med blått block
  • up Separera från blått block

There are 3 awards in BLYM. View All Awards

  • Blym Bronze Award
  • Blym Silver Award
  • Blym Gold Award

Blym har teleporterats till en okänd värld där han måste ge sig ut på ett äventyr för att hitta tillbaka hem. Det blir ingen lätt uppgift! Använd dina sinnen och Blyms morfningsförmågor för att ta er förbi alla hinder. Sammanfoga Blym med de blå blocken för att nå teleportören i slutet av nivån.

Spela nu och morfa på för att hjälpa Blym hem!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer