Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Håll ned för att flytta Blox

Kan du klura ut hur du kan matcha alla bloxarna för att klara nivån?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x