Advertisement

  • left mouse button Ţine apăsat pentru a muta un bloc

Eşti suficient de inteligent pentru a asocia toate blocurile şi a trece de fiecare nivel?

Buy Full Version Add Blox Forever to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer