Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ţine apăsat pentru a muta un bloc

Eşti suficient de inteligent pentru a asocia toate blocurile şi a trece de fiecare nivel?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x