Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przytrzymuj, aby przeciągać klocki

Czy potrafisz wytężyć swój umysł tak, aby dopasować wszystkie klocki na danym poziomie?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x