Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Flytta en blomma till en tom ruta

Sätt ditt gröna fingrar på prov! Kan du hålla trädgården hanterbar?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x