Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przeciągaj rośliny na puste miejsca

Sprawdź się jako ogrodnik! Czy potrafisz utrzymać piękny ogród?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x