Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przeciągaj rośliny na puste miejsca

Sprawdź się jako ogrodnik! Czy potrafisz utrzymać piękny ogród?

x
x