Advertisement

  • arrows Sari
  • ctrl + arrows Săritură dublă

Controlează piatra preţioasă astfel încât să înlături toate blocurile, cu excepţia celui haşurat. Îndepărtează blocurile sărind de pe ele. Utilizează săgeţile pentru a sări un spaţiu. Ţine apăsată tasta Control în timpul săriturii pentru a sări două spaţii.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer