Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przeciągaj bąble na puste miejsca

Czy potrafisz tak przeskoczyć nad bąblami, aby pozostał tylko jeden?

x
x