Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Satsa, välj fler kort eller stanna

Det klassiska spelet Black Jack. Kan du vinna över älvan utan att bli "tjock"?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x