Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Stawiaj zakład, rozdaj karty, dobieraj karty i czekaj

Klasyczna gra w blackjacka. Czy wygrasz z elfem, czy przegrasz wszystko?

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x