Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Placera block
  • space Rotera blocket

Store smörbaronen har anställt dig för att jobba på fabriken. Du måste strategiskt placera smörblocken så tätt som möjligt på brädet och fylla hela rader för att få maximal poäng. Ditt jobb är säkert så länge du täcker minst 50 % av brädet i detta kluriga pusselspel som är gjort för spelare med ett framgångsrecept.

There are 3 awards in Big Time Butter Baron.

  • Butter Baron Bronze
  • Butter Baron Silver
  • Butter Baron Gold
View All Awards
x
x