Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Umieść blok
  • space Obróć blok

Maślany baron zatrudnił cię do pracy w fabryce. Twoim zadaniem jest zmyślne umieszczenie bloków masła na planszy w taki sposób, by ułożyć pełne linie i zdobyć maksymalną liczbę punktów. Nie musisz się martwić utratą roboty, o ile zakryjesz ponad połowę planszy. Idealna łamigłówka dla graczy nastawionych na sukces!

There are 3 awards in Big Time Butter Baron.

  • Butter Baron Bronze
  • Butter Baron Silver
  • Butter Baron Gold
View All Awards
x
x