Advertisement

  • space Skjut ifrån
  • arrows Snurra (i luften)
  • space Greppa (i luften)

Få upp farten för att få så mycket tid i luften som möjligt. Gör tricks och och landa snyggt för högsta poäng.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer