Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Aktivera sköld
  • move mouse Klicka på motståndarens bikupa för att attackera.

Använd din bisvärm för att knuffa ned din motståndares bikupa.

x
x