Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przesuwaj zaznaczone komórki

Utwórz tyle trójkątów z miodu tego samego koloru, ile potrzeba, aby nakarmić niedźwiedzia.

x
x