Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Flytta
  • left mouse button Skjut

Var en sann hoppare och sikta mot skyn. Hoppa så högt du kan och skjut alla onda fiender som står i din väg!

There are 3 awards in Be Jumper.

  • Be-Jumper Gold
  • Be-Jumper Silver
  • Be-Jumper Bronze
View All Awards
x
x