Advertisement

  • move mouse Flytta
  • left mouse button Använd bomb

There are 3 awards in Asteroid Rush. View All Awards

  • Asteroid Rush Bronze
  • Asteroid Rush Silver
  • Asteroid Rush Gold

En avlägsen planet har imploderat och allt som är kvar nu är en förödande våg av asteroider i din väg. Använd precisa rörelser med musen och detonera bomber för att överleva så länge du kan!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer