Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • left right Undvik hinder
  • X
    Klättra / Hoppa

Assault Course är tillbaka för att se till att du är beredd på allt. I denna uppföljare måste du bevisa att du klarar av allt som kommer din väg. klättra över staket, hoppa högt, undvik taggtråd och riktiga sprängämnen. Assault Course 2 lär dig grunderna.

There are 3 awards in Assault Course 2.

  • Assault Course 2 Bronze
  • Assault Course 2 Silver
  • Assault Course 2 Gold

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x