Advertisement

  • left right Flytta
  • space Utför handling (Stjäl/ Göm dig/ Hiss/ Ge tavla)

Ric Rococo är en fenomenal inbrottstjuv. Hjälp honom leverera de stulna tavlorna till RoccoCoptern utan att bli haffad!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer