Advertisement

  • arrows Flytta
  • left mouse button Skjut

Försvara din militärbas och besegra alla dina fiender! Köp uppgraderingar för att förbättra din stridsvagns vapen och utrustning!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer