Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Wybierz taktyka
  • left mouse button Przycisk Wybierz, aby Pokaż / Ram / Unikać

Mądrze dobierz plan rozgrywki. Wykonaj idealny strzał do najlepiej ustawionego członka drużyny i wykonaj przyłożenie. Uniknij przechwycenia po drodze i uderz piłką w ziemię! PRZYŁOŻENIE!

There are 5 awards in American Football.

  • American Football Green Award
  • American Football Bronze
  • American Football Silver
  • American Football Gold
  • American Football Platinum Award
View All Awards
x
x