Reklam
Focus Mode
  • left mouse button Zıpla

Parlak şerif rozetini tak, tabancanı doldur ve maceraya hazır ol. Tekerlek üzerindeki, şişe kıran bu marifetli şerifin kontrolünü ele al! Yii-huu!

There are 4 awards in Amazing Sheriff.

  • Evil Easter Award 8
  • Amazing Sheriff Gold
  • Amazing Sheriff Silver
  • Amazing Sheriff Bronze
x
x