Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Hoppa

Spänn fast din skinande sheriffbricka, ladda ditt vapen och gör dig redo för fantastisk action. Ta kontroll över sheriffen och hoppa från ett hjul till ett annat. Yee-Haw!

There are 3 awards in Amazing Sheriff.

  • Amazing Sheriff Gold
  • Amazing Sheriff Silver
  • Amazing Sheriff Bronze
View All Awards
x
x