Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Umieść mózg

Ludzkość wreszcie znalazła sposób na zombie. Użyj mózgownicy, żeby doprowadzić umarlaki do zagłady.

There are 3 awards in All we need is brain 2.

  • All We Need is Brain 2 Gold
  • All We Need is Brain 2 Silver
  • All We Need is Brain 2 Bronze
View All Awards
x
x