Advertisement

  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • wasd Flytta rymdskepp

Försvara Jupiter genom att skjuta de ankommande utomjordingarna.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer