Advertisement
Focus Mode
  • wasd Rusz
  • left mouse button Strzał

Statek został opanowany przez nieznane stworzenia. Zneutralizuj je!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x