Ad
Advertisement
Focus Mode
  • wasd Rusz
  • left mouse button Strzał

Statek został opanowany przez nieznane stworzenia. Zneutralizuj je!

x
x