Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Förflyttning
  • left mouse button Skjut
  • space Byt vapen

Var snabb och träffsäker - försvara dig mot utomjordingarnas angrepp.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x