Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Förflyttning
  • left mouse button Skjut
  • space Byt vapen

Var snabb och träffsäker - försvara dig mot utomjordingarnas angrepp.

x
x