Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut

Försvara din bas på Mars och eliminera alla inkommande ufon men undvik att skjuta dina egna!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x