Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie left mouse button Strzał

Broń swej bazy na Marsie i wyeliminuj wszystkie statki Obcych - nie strzelaj do swoich!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x