Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Navigera
  • space Stråla upp eller släpp
  • M
    Skjut laser
  • C
    Ändra kameravinkel

Använd ditt ufo för att kidnappa alla människor eller föremål innan tiden rinner ut och släpp in dem moderskeppet.

x
x