Advertisement

Activity

  • arrows Kontrollera flygplanet
  • Z
    Håll ner för att accelerera
  • X
    Luta planet åt höger
  • C
    Luta planet åt vänster

Vinn de fem flygloppen i Rio de Janeiro, New York, Miami, Bueonos Aires och Dubai! Följ pilarna genom portarna i rätt ordning. Klara banan innan tiden är slut!

Add Air Show to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer