Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • X
    Skjut
  • Z
    Växla vapen

Efter solnedgången blir din överlevnad mot zombiehorden väldigt osannolik. Använd alla vapen till ditt förfogande för att uppleva nästa dag.

There are 3 awards in After Sunset.

  • After Sunset Gold
  • After Sunset Silver
  • After Sunset Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x