Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch
  • X
    Strzał
  • Z
    Broń dodatkowa

Przetrwanie ataku zombiaków po zmierzchu graniczy z niemożliwością. Wykorzystaj wszystkie bronie, jakie masz na podorędziu, aby dotrwać do kolejnego dnia.

There are 3 awards in After Sunset.

  • After Sunset Gold
  • After Sunset Silver
  • After Sunset Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x