Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right För att flytta Bloo
  • up Hoppa
  • R
    Försök igen

Bloo blir den färg han kliver på; Om Bloo kliver på en färg han redan har så tappar han all färg. Bloo kan också mixa färger för att få nya färger. Matcha Bloo med färgen på målplatån för att nå nästa nivå!

There are 1 awards in Adventures of Bloo.

  • Adventures of Bloo Gold
View All Awards
x
x