Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right pentru a-l deplasa pe Bloo
  • up Sari
  • R
    O nouă încercare

Bloo se va transforma în culoarea pe care păşeşte; dacă Bloo păşeşte pe culoarea pe care o are deja, acesta îşi va pierde culoarea. De asemenea, Bloo poate combina culorile pentru a crea altele noi. Potriveşte culoare lui Bloo cu platforma-ţintă în vederea finalizării nivelului!

There are 1 awards in Adventures of Bloo.

  • Adventures of Bloo Gold
View All Awards
x
x