Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right kierują ruchem Bloo
  • up Skok
  • R
    Ponowna próba

Bloo przybiera kolor, z jakim się zetknie; Jeśli Bloo zetknie się z kolorem, który już przybrał, traci go. Bloo może też mieszać kolory, aby tworzyć nowe. Spraw, aby Bloo przybrał taki sam kolor jak docelowa platforma, aby zakończyć poziom!

There are 1 awards in Adventures of Bloo.

  • Adventures of Bloo Gold
View All Awards
x
x