Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • space Håll ner för att ta bort jord utan att flytta dig

Använd Acno för att knuffa de röda-gråfärgade bollarna in i energimaskinen och hoppa själv in för att nå nästa nivå.

x
x